Merak, yaşam boyu var olan bir duygudur ve öğrenmeyi başlatır. Çocuğun etrafında olan olaylara merakı bilgiyle desteklenir, yaşayarak öğrenmesi sağlanırsa yeni öğrenme ve araştırma olanakları için zemin hazırlanmış olur. Deneyler sayesinde ezberleyerek öğrenmek yerine bilgiyi yaşayarak öğrenen bireyler olurlar.  Bilim atölyesi; çocuklara bilimi sevdirmek, bilime katkı yapabileceklerini göstermek, soru sorma, araştırma yapma, okuma isteği uyandırma amaçlarını taşır.