Ülkemizde 1982 yılında kapatılan Pedagoji bölümü yerine açılan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü, alınan ek eğitimler ile çocuklara psikolojik danışmanlık; lisans düzeyinde eğitimci yetiştirmesi ile de ailelere çocuk eğitimi konusunda rehberlik hizmeti sağlayan bir alandır. 

             Çocukla psikolojik danışma sürecinde çocukla kurulan ilişki doğrultusunda; çocuğun çizimlerinden renk seçimine, konuşmak istediği konulardan istemediklerine kadar pek çok alanda gözlem yapılır ve aileye geri dönütler verilir. 

Ailelerin çocukla ilgili zorlanma / talepleri karşısında ise aile paylaşım saatleri ve seminerler vasıtasıyla çocuğun gelişimi ve eğitimi konusunda ailelere rehberlik hizmeti sunar.

            Aynı zamanda çocuklara yönelik objektif ve projektif testler aracılığıyla çocukların dikkat, bellek, zeka, başarı, gelişim, ilgi ve yeteneklerini ölçer. Bu ölçüm sonuçlarına göre aileler bilgilendirilir ve çocuktan beklenmesi gereken performans ortaya çıkmış olur.

            Gözetimli serbest oyunlara katılıp çocukların doğal oyun ortamlarında gözlemler yapma fırsatı kazanan psikolojik danışmanlar, çocuklar için oluşturdukları gelişim dosyalarına bu gözlemleri de eklemektelerdir.