MOGİ ATOM

Atölye Terapi Oyun Masal

 

MOGİ A.T.O.M., Ekim 2016 tarihinde Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesinde kurulmuştur. Eski tanımı Masal ve Oyun Atölyesi olan, atölyeler ve oyun grupları şeklinde hizmet veren kurum; Temmuz 2019 tarihi itibariyle terapi hizmetlerini ve yeni atölyeleri bünyesine dahil ederek çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana halen yapılan bazı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

 

    ATÖLYELER

 • 18 aylık bebeklerden 5 yaş çocuklara kadar hitap eden, anlatı tiyatrosu şeklinde aktarılan “Masal Atölyeleri”​
 • Masal atölyesinin ardından gerçekleştirilen, anlatılan masal ile bağlantılı, tematik, duyusal ve hareket odaklı “Oyun Atölyeleri”
 • Çocukların el-göz koordinasyonu ve sanatsal bakış açısını geliştiren “Seramik Atölyesi"

 

    OYUN GRUPLARI

 • Haftada bir gün, 1 saat süren, masal ve oyun atölyelerini kapsayan, 12 aylık bebekler ile 48 aylık çocuklara hitap eden ebeveynli oyun grupları
 • Haftada iki gün, 2’şer saat süren; masal atölyesi, oyun atölyesi ve gözetimli serbest oyunu içeren, 36-48 aylık çocuklara hitap eden, yarı ebeveynli oyun grupları
 • Haftada iki gün, 3’er saat süren, masal, oyun, sanat ve gözetimli serbest oyunu içeren 4-6 yaş çocuklara hitap eden, ebeveynsiz oyun grupları

   
 

 

Temmuz 2019 itibariyle kurum bünyesine eklenmiş olan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

   TERAPİLER  

 • Duyuların doğru alınıp doğru düzenlenip doğru algılanıp doğru tepkiler verilmesini amaçlayan duyu bütünleme terapisi
 • Çocukların yaşına uygun fiziksel gelişim seviyelerini yakalamasını amaçlayan fizyoterapi
 • Çocukların dikkat ve hareket kontrolünü sağlayarak, hayal dünyasını özgürce sergilemesini amaçlayan animasyon terapisi
 • Yapılan vücut hareketlerinin ekrandan geri bildirimiyle çocuğun kaba motor hareketlerinin, vücut algısının, denge ve koordinasyon becerisinin ve motor planlama becerisinin geliştirilmesini amaçlayan sanal gerçeklik terapisi
 • Çocuğu merkeze alarak çocuğun psikolojik problemlerini ve travmalarını, oyun ve oyuncaklar aracılığı ile ifade etmesine ve çözüme ulaşmasına destek olmayı amaçlayan deneyimsel oyun terapisi
 • Çocuğun kurum içerisinde gözlemlenerek psikolojik zorlanmalarında çocuğa psikolojik danışmanlık ve ebeveyne rehberlik hizmeti sunmayı amaçlayan psikolojik danışmanlık ve rehberlik


 

    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

0-12 yaş aralığı için uygulanan test ve envanter alanları:

 • Dikkat
 • Hafıza
 • Okul olgunluğu
 • Gelişim
 • Zeka
 • Fiziksel durum
 • Duyu profili
 • İlgi ve yetenek

 

 

    ATÖLYELER

 • Çocukların odaklanma ve ince motor becerilerini geliştiren “El Sanatları Atölyesi”
 • Enstrümanlar eşliğinde, ritm duygusunu, dinleme ve birlikte hareket etme becerilerini geliştiren “Müzik Atölyesi”
 • Zihinsel ve fiziksel gevşeme, vücut esnekliği ve doğru nefes almayı, eğlence ve oyun aracılığı ile çocuklara kazandıran “Çocuk Yogası”