Güvenlik kuralları çerçevesinde, belirli süre içerisinde , oyunun akışının çocuk tarafından belirlendiği oyundur . Amacın sadece oyun oynamak olduğu , çocukların didaktik bir dille oyunlarına müdahale edilmediği, hayal gücünün tamamen serbest bırakıldığı , birebir etkileşim gerektiren oyunların , yetişkin kontrolünde olmadan oynandığı oyundur. Bu oyunlar sayesinde oyunu başlatma , sürdürme  , paylaşma, yönetme becerilerini geliştirir , hayal gücünü genişletir ve duyguları ifade etmesi için çok önemli bir araçtır.Kendilerini özgürce ifade edebildiklerini , her tür duygunun kabul gördüğünü farkettikleri için duygu yükleri azalır.Yaşıtları ile olan bağları kuvvetlenir . Gözetimcinin buradaki rolü güvenlik ihlalini engellemek ve oyuna katılması çocuk tarafından talep edildiğinde eşlik etmenin dışında çocukları en yakından tanıma fırsatını yakalayacağı oyun ortamında birebir oyuna katılarak  bulıunduğu için gözlem yapmaktır. Atölyemizde bu rolü psikolojik danışmanımız yaptığından , aile danışmanlığı talep edildiği takdirde en verimli bilgilendirmenin bu gözlemler ışığında yapıldığını bilme rahatığında olacaksınız.