Değişen dünya ve teknolojinin ardından evlere hapsolmuş çocuklarımız, fiziksel aktiviteden, oyundan mahrum kalarak ekranlara maruz kaldılar. Yani toprağa, çime, çamura,taşa basmamaları, dokunmamaları, dokunsal uyaran açısından nöronların sağlıklı bi biçimde beslenememesine neden olur. Fonksiyonel, ışıklı masalarda ışık ile görsel, içerdiği farklı dokunsal uyaranlar ile taktil, bu sırada açılan rahatlatıcı müzikler ile de işitsel olarak duyulara bütüncül olarak hitap eden oyunlar oynanarak, çocuklarımızın sinir sistemlerinin daha sağlıklı beslenmelerini hedeflemekteyiz.