İletişim için 05539642664 veya info@mogiatom.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bir çocuğun ya da yetişkinin, sıradan bir davranışı oluşturmak için beyninde milyonlarca sinirsel işlem gerçekleşir. Kişi öncelikle herhangi bir çevresel etkenin oluşturduğu duyusal uyaranı (görüntü, ses, tat-koku, dokunma hissi vs.) beynindeki ilgili merkezlerde çeşitli işlemlerden geçirir; uyaranı ilgili duyu organı ile algılar, merkezi sinir sisteminde ilgili merkezlere iletir, uyaranın şiddetini düzenler, doğru bir biçimde sınıflar ve uyarana hangi davranışla yanıt vermesi gerektiğine karar vererek bu davranışı planlar ve gerçekleştirir. Bu sürecin tamamına duyu bütünlüğü süreci adı verilir.

Duyu bütünleme terapisi; Ergoterapist Anna Jean Ayres tarafından bireyler için birçok duyusal kaynaklı problemin çözümünde uygulanmaya başlamış bir terapi yöntemidir.

Çocuklar her zaman çevreden gelen duyusal uyaranlara normal cevaplar veremeyebilirler. Uyaranlara verilebilecek işlevsel olmayan cevaplar şu şekilde sınıflandırılabilir:

1.      Uyaran eşiğinin yüksek olmasından dolayı kişi “Uyaran Arayışı” içerisinde olabilir.

2.      Yine uyaran eşiğinin yüksek olmasından dolayı kişide “Uyaranın Farkında Olmama” durumu mevcut olabilir.

3.      Ya da tersine, kişinin uyaran eşiği düşmüş olabilir ve “Uyarandan Rahatsız Olma” yada “Uyarana Fazla Cevap Verme” durumu söz konusu olabilir.

Çevremizi duyularımız ile algılar ve aldığımız uyaranlara uygun sinyaller ile uygun cevaplar geliştiririz, bedenimiz ve beynimiz bunu yaparken duyusal tecrübelerimizi kullanır. Bu tecrübeler ise seans sırasında çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin çevresiyle olan fiziksel, duygusal ve sosyal etkileşimine yansımaktadır

Ergoterapi, kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteleri gerçekleştirmesini mümkün kılarak; sağlık seviyesini, sağlığa bağlı yaşam kalitesini ve kişinin hayata katılımını geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler kişinin günlük ver toplumsal yaşama katılım için ihtiyaç duydukları aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirirler. Bunu kişinin becerilerini arttırarak ya da aktiviteyi veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek gerçekleştirirler. Ergoterapi süreci kişi merkezlidir, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilerler. Terapi sürecinin sonunda elde edilen kazanımlar da yine kişinin memnuniyeti ile ölçülür. Duyu bütünleme terapisi de bir ergoterapi uygulaması olarak aynı prensiplere sahiptir.