Fizyoterapi kişilerde oluşan hareket bozukluklarını ve bunlara bağlı fonksiyon kayıplarını, kendi bilimsel yöntemleri ile değerlendiren ve bu değerlendirmelerin sonuçları ışığında terapi sürecini planlayan ve kişilerde hareket kapasitesini ve fonksiyonelliği arttırarak iyi olma halini geliştiren bir sağlık alanıdır. Günümüzde belirgin herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerde de “önleyici fizyoterapi” uygulamalarının etkinliği önem taşımaktadır. Çocuklar için ise yetişkinlik çağında yaşabilecekleri fiziksel problemlerin erkenden önlenmesi amaçlı belirli fiziksel uygulamalar ve egzersizler oyunlar ve eğlenceli aktiviteler ile birleştirilerek uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ile ayrıca çocukluk döneminde henüz fonkisyon kaybona ya da probleme yol açmamış olsa da yetişkinlik çağında ağırlaşarak fonksiyon kayıplarına neden olabilecek hareket problemleri de önlenebilir.