Öykü, masal gibi herhangi bir anlatının, ses ve bedeni kullanarak, figür konuşması , sahnesel canlandırma, dramatizasyon gibi tekniklerle bir anlatıcı tarafından , dinyeyicilere anlatılmasıdır. Bu sırada katılımcılar da anlatının içine dahil edilebilir. Dil becerisi, hayal gücünün gelişmesi, yaratıcılık, empati, analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlar ve özgüveni geliştirir. Anlatılan masallarda da içerik olarak eğitici, öğretici kazanımlar hedeflenerek çocukların gelişimine katkı sağlamaktadır.